Referenční stavby realizované pracovníky Vodo – topo instalace s.r.o.


Akce

Objednal:

Doba plnění

Finanční objem

Dalkia, GO budovy dílen SÚ   Dalkia Česká republika, a.s. 09-12/2009 1,2 mil. Kč
Bytová nástavba domu Brno Tábor 43b   Pozemní stavby s.r.o. Ptáček, Kojetín 03-04/2009 1,2 mil. Kč
Rekonstrukce budovy RZZ Vsetín   Pozemní stavby s.r.o. Ptáček, Kojetín 05-07/2009 1,3 mil. Kč
Teplo Přerov, Modernizace CZT města Přerova - Okruh VST 660 EC II - U Tenisu   Teplo Přerov a.s. 05-08/2009 5,9 mil. Kč
CAS Moravia a.s., Rekonstrukce a dostavba hotelu JANA v Přerově   CAS Moravia a.s. Přerov 06-09/2009 1,3 mil. Kč
Dalkia Přerov, GO Parního a kondenzátního potrubí DN350/200   Dalkia Česká republika a.s. Přerov 05-08/2009 7,9 mil. Kč
Česká republika – Ministerstvo obrany, Oprava kanalizačního řádu a šachet v Dukelských kasárnách Lipník nad Bečvou a Slavkov   Česká republika – Ministerstvo obrany 06-08/2009 1,7 mil. Kč
Dalkia Přerov, Výměna sekčních armatur 2009   Dalkia Česká republika a.s. 09-11/2008 0,25 mil. Kč
Dalkia Olomouc, Využití II. odběru   Dalkia Česká republika a.s. 09-11/2008 1,2 mil. Kč
Dalkia Přerov, Šířava –EC1, oprava kondenzátu   Dalkia Česká republika a.s. 06-08/2009 0,8 mil. Kč
Dalkia Přerov, VST VaK Přerov   Dalkia Česká republika a.s. 2005 0,5 mil. Kč
Dalkia Přerov, VST Tonak, Nový Jičín   Dalkia Česká republika a.s. 2004 0,6 mil. Kč
Savonia Praha, výroba mýdla technologické rozvody páry   Savonia Praha 2006 1 mil. Kč
PRECHEZA a.s. Přerov, vytápění skladu ŽP   Středomoravské stavby s.r.o. Přerov 09/2007 0,9 mil. Kč
Dalkia Přerov, VST, budova PČR Přerov, parovodní přípojka   ECA Olomouc 08/2007 1,3 mil. Kč
Meopta a.s. Přerov, rekonstrukce tepelných zařízení + stavební   Dalkia Česká republika a.s. 05-07/2007 3,3 mil. Kč
PRECHEZA a.s. Přerov, energomost, rozvod WD   Precheza a.s. Přerov 12/2006 3 mil. Kč
PSP Technické služby Přerov, VST a horkovod   PSP Technické služby 07/2006 1,5 mil. Kč
ČD Přerov a.s. DPOV   ČD a.s. Přerov, DPOV 2006/2007 1 mil. Kč
Teplo a.s. Přerov oprava, Meopta-Jih VST   Teplo a.s. Přerov 08/2006 1,2 mil. Kč
Dalkia Přerov, oprava VST Strojař   Dalkia Česká republika a.s. 07/2006 2,5 mil. Kč
Teplo a.s. Přerov, přeložka horkovodu , B. Němce   Teplo a.s. Přerov 2007 0,6 mil. Kč
Precheza Přerov-teplovod , vytápění haly TB   Precheza a.s. Přerov 12/2004 2 mil. Kč
Rekonstrukce parovodu + stavební V. Novosady Přerov   Precheza a.s. Přerov 07/2005 4,5 mil. Kč
Uherské Hradiště - domov pro seniory   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 11/2009 – 02/2010 1,2 mil. Kč
Dětský domov Konice nádstavba a přístavba   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 01 – 02/2010 0,5 mil. Kč
Rekonstrukce sokolovny Žatec - ústřední vytápění   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 01 – 02/2010 0,3 mil. Kč
Oprava ZTI ZŠ B.Němcové Přerov   Stavitelství Morava a.s. 07 – 08/2009 0,5 mil. Kč
Rekonstrukce sokolovny Žatec - ústřední vytápění   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 05 – 07/2009 1,3 mil. Kč
Bytová nástavba domu Brno Tábor 43b   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 03 – 04/2010 1,2 mil. Kč
Oprava topení na budově č. 1, 4, 6, 7, 8, 10 a 61 v kasárnách Chválkovice - Olomouc   Česká republika – Ministerstvo obrany 06/2009 0,25 mil. Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení v přístavbě revizní haly PSO Přerov   DPOV a.s. Přerov 11 – 12/2008 0,4 mil. Kč
Stavební úpravy objektů v areálu kasáren gen. Zahálky v Hranicích   Česká republika – Ministerstvo obrany 11 – 12/2008 0,6 mil. Kč
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace budovy strojmistrů Přerov   České dráhy a.s. 10 – 12/2008 0,3 mil. Kč
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace budovy strojmistrů Přerov – etapa II   České dráhy a.s. 4/2009 0,4 mil. Kč
Pozemní stavby a.s. Ptáček, Hotel Olympia Kopřivnice, zt. a út.   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 2007 1,5 mil. Kč
REAS ,Slaměníkova 1,3,5 Přerov rekonstrukce zt. + stavební   Společenství vlastníků Slaměníkova 1,3,5 Přerov 2007 1,25 mil. Kč
ISŠT K. Kouřilka Přerov, oprava zt.   BJM Přerov s.r.o. 2007 0,7 mil. Kč
28 bj. Brno, Komárov, vytápění a zdravoinstalace, vnější kanalizace   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 2007 2,2 mil. Kč
RD U Pivovaru 4, Olomouc, plynová instalace, út.   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 2007 0,12 mil. Kč